česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
3. října 2017, autor: Jiří Hauzer

Starosta města Osečná, podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o volbách do Parl. ČR.“), oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:

  • v pátek dne 20. října 2017 od 14.00 do 22.00 hodin a
  • v sobotu dne 21. října 2017 od 8.00 do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Radnice, Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Osečné, Druzcově, Lázních Kundraticích, Chrastné, Kotli a Zábrdí.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Volič, kterému jeho zdravotní stav nedovoluje dostavit se do volební místnosti a má zájem volit, požádá na městském úřadě o návštěvu členů volební komise v místě bydliště.

Jiří Hauzer, starosta

Starostové ze sousedního Saska zavítali do Osečné
22. září 2017, autor: Jiří Hauzer

Starostové ze sousedního Saska zavítali do Osečné Euroregion Nisa uspořádal ve dnech 21. – 22. září 2017 pro starosty, zaměstnance příhraničních okresů a obcí německého Saska studijní pobyt v Libereckém kraji financovaný z prostředků fondu malých projektů.

V rámci programu druhého dne navštívili i Osečnou. Starosta města je zde seznámil s chodem úřadu a projekty města. Poté se setkali se zástupci bezpečnostní komise Svazu měst a obcí ČR. Byla zde rozebírána trestná činnost v pohraničí a další témata jako je ochrana osobních údajů, která bude Ministerstvem vnitra ČR na obcích pod vysokými sankcemi do budoucna vyžadována. Účastníci akce se na závěr návštěvy zastavili v tvrzi Krassa a poté se přesunuli do Stráže pod Ralskem na NDS10, kde je seznámil náměstek ředitele Diamo s.p., o.z. TÚU Ing. Ludvík Kašpar s průběhem odstraňování následků chemické těžby uranu. Odtud zavítali do Jablonného v Podještědí, kde si prohlédli baziliku svatého Vavřince a svaté Zdislavy a tím byla zakončena návštěva Libereckého kraje.

V Osečné zasedala bezpečnostní komise SMOČR
21. září 2017, autor: Jiří Hauzer

V Osečné zasedala bezpečnostní komise SMOČR Ve čtvrtek 21. září 2017 zasedala na výjezdním zasedání v Osečné bezpečnostní komise Svazu měst a obcí ČR. Jednání se zúčastnili ředitel hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D. a vedoucí obvodního oddělení Policie ČR Český Dub npor. Bc. Josef Čihák.

Hlavním bodem programu komise byla připravovaná evropská směrnice o ochraně osobních údajů fyzických osob, tzv. GDPR (General Data Protection Regulation). Směrnice účinná od 25. května 2018 by měla být zajištěna rozsáhlými opatřeními na každém obecním úřadě a bude velmi finančně a organizačně náročná. SMOČR připravuje k tomu manuál, s jeho návrhem byli členové komise seznámeni a připomínkovali ho.

Na závěr plukovník Vlček seznámil zúčastněné s Ostravskou iniciativou, kdy do obecních bytů město spolufinacuje požární hlásiče. Doporučil propagaci instalace těchto zařízení v co největším měřítku s cílem zamezit následku požárů.

Švýcarská návštěva v Osečné
19. září 2017, autor: Jiří Hauzer

Švýcarská návštěva v Osečné V rámci návštěvy Libereckého kraje navštívila v úterý 19. září 2017 šestičlenná švýcarská delegace z kantonu St. Gallen Osečnou. V aule radnice jim byl představen varovný systém a jeho propojení do integrovaného záchranného systému. Zástupci Libereckého kraje jim u nás také předvedli nové mobilní pracoviště, ze kterého by měl krizový štáb řídit jednotlivé akce.


Město opravovalo místní komunikace
18. září 2017, autor: Jiří Hauzer

Osečná letos opravila z rozpočtu města pět úseků místních komunikací, šlo především o opravy komunikací po loňské výstavbě kanalizace.

Opravy proběhly v Osečné u Základní školy a u výjezdu z ulice Nová do ulice Školní, dále v ulici U Křížku a v Chrastné u výjezdu na krajskou silnici od dvojdomků. Provizorně byla také opravena část ulice Selská. Akce probíhala souběžně s opravou povrchu komunikace v Zábrdí a realizovala ji firma Silnice Žáček s.r.o. z České Lípy.

Zábrdí má opravenou komunikaci
17. září 2017, autor: Jiří Hauzer

Zábrdí má opravenou komunikaci Město Osečná úspěšně zrealizovalo projekt „Oprava povrchu místní komunikace č. 25c, Osečná – Zábrdí". V rámci tohoto projektu byl opraven povrch komunikace v Zábrdí v délce 649,0 m a průměrné šířce vozovky 2,90 m. Celková plocha opravy činila 1886,0 m2. Vlastní práce probíhaly v těchto postupných krocích: čištění vozovky a krajnic od nánosu, implementace spojovacího postřiku, pokládka asfaltového betonu ACO 11 v tloušťce 50 mm a na závěr došlo ke zpevnění krajnic.

„Místní komunikace v Zábrdí byla ve velmi špatném stavu – živičný kryt vykazoval množství výtluků a podélných a příčných trhlin. Jsem rád, že se nám podařilo celoplošně tuto komunikaci opravit“, uvedl starosta města Osečná Jiří Hauzer.


Povinná publicita Projekt „Oprava povrchu místní komunikace č. 25c, Osečná – Zábrdí" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Slavnostní přivítání prvňáčků
4. září 2017, autor: Jiří Hauzer

Prvňáčci 2017 Úderem osmé hodiny ranní byl v Základní škole v Osečné zahájen školní rok 2017/18. Slavnostní křest si letos 4. září 2017 odbylo 21 prvňáčků. Spolu s jejich rodiči je ve třídě přivítal pan ředitel Mgr. Tomáš Johanovský a jejich třídní učitelka paní Iva Sluková. Hostem byl i pan starosta Jiří Hauzer, který jim předal dárky a školní pomůcky věnované Městským úřadem.


< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2017, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.