česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Starosta města Osečná, podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o volbách do Parl. ČR.“), oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:

 • v pátek dne 20. října 2017 od 14.00 do 22.00 hodin a
 • v sobotu dne 21. října 2017 od 8.00 do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Radnice, Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Osečné, Druzcově, Lázních Kundraticích, Chrastné, Kotli a Zábrdí.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Volič, kterému jeho zdravotní stav nedovoluje dostavit se do volební místnosti a má zájem volit, požádá na městském úřadě o návštěvu členů volební komise v místě bydliště.

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 3. října 2017

Oznámení o zahájení stavebního řízení

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 3. října 2017

Oznámení z Městského úřadu Osečná

Vážení občané,

oznamuji Vám, že v pátek 29. 9. 2017 bude Městský úřad Osečná uzavřen.

Děkujeme za pochopení.

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 26. září 2017

Veřejná vyhláška - návrh úpravy silničního provozu

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 22. září 2017

Očkování psů proti vzteklině

V souladu se zákonem o veterinární péči oznamuje Městský úřad Osečná konání očkování psů proti vzteklině.

ČASOVÝ ROZVRH:

 • 5. října 2017 od 14.50 do 15.00 hod. – Druzcov, u požární zbrojnice
 • 5. října 2017 od 15.20 do 16.00 hod. – Chrastná, u č.p. 38 „deputátní domky“
 • 5. října 2017 od 16.10 do 16.45 hod. – Lázně Kundratice, u autoopravny Třešňák
 • 5. října 2017 od 16.50 do 17.30 hod. – Osečná, u lékárny
 • 5. října 2017 od 17.45 do 17.55 hod. – Kotel, u zastávky ČSAD

NÁHRADNÍ TERMÍN:

 • 12. října 2017 od 17.00 do 17.30 hod. – Osečná, u lékárny

Cena očkovací vakcíny je 70,–Kč, vystavení nového očkovacího průkazu stojí 10,–Kč.

K tomuto očkování jsou povinni se dostavit chovatelé se svými psy opatřenými náhubky a vodítkem a v doprovodu dospělé osoby.

Očkování je povinné od stáří 3 měsíců psa!

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 19. září 2017

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici ev.č. III/27239, III/2783, III/2784 akomunikace Na Výpřež – Ještěd (dále jen „pozemní komunikace“), v rozsahu podle přílohy na návrh právnické osoby, kterou je subjekt: SILVINI MADSHUS team, z.s., IČO 22612807, Šumná č.p. 582, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec 25, v termínu: dne 1.10.2017 od 13,15 hod. do 14.30 hod.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 18. září 2017

Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 18. září 2017

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/278 a II/592 v k.ú. Osečná, v rozsahu podle přílohy na návrh právnické osoby, kterou je subjekt: SaM silnice a mosty a.s., IČO 25018094, Máchova č.p. 1129/6, 470 01 Česká Lípa 1 v termínu: od 18.9.2017 do 30.6.2018.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 13. září 2017

Pronájem uvolněného bytu v panelovém domě U Křížku čp. 165

Byt 2 + 1 v panelovém domě U Křížku čp. 165 v 5. NP. byt č. 14 – bez výtahu. Více informací o možném pronájmu a podmínky naleznete v příloze.

Žádosti na tento uvolněný byt podávejte nejpozději do 20. listopadu 2017 do 11.00 hodin na Městském úřadě v Osečné, na podatelně. V žádosti uvádějte důvod, proč o tento byt máte zájem a nezapomeňte uvést telefonické spojení na Vás.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 13. září 2017

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat ve středu 20. září 2017 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Projednání Rozpočtového opatření města Osečná č. 11/2017
 3. Schválení Rozpočtového opatření města Osečná č. 12/2017
 4. Projednání koupě pozemků p.p.č. 4680/1 a p.p.č. 4684 v k.ú. Křižany
 5. Schválení prodloužení nájemní smlouvy s Petrem Kančim na byt č. 2 v panelovém domě v Lázních Kundraticích, U Křížku 166
 6. Různé
 7. Diskuse

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 11. září 2017

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2017, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.