česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Návrh rozpočtu na rok 2018

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 1. prosince 2017

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2019 - 2020

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 1. prosince 2017

Oznámení o zahájení stavebního řízení

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 28. listopadu 2017

Volby prezidenta republiky 2018 - informace o počtu a sídle volebních okresků

Pro účely konání volby prezidenta republiky, která se uskuteční ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (případně II. kolo volby ve dnech 26. a 27. ledna 2018), podle ust. § 14 odst. 1) písm. d) zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tímto zveřejněním na úřední desce poskytuji informace o počtu a sídle volebních okresků

OVK č. Sídlo okrsku
1 Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná – budova Radnice


Jiří Hauzer, starosta


V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 27. listopadu 2017

Technické služby Osečná hledají zaměstnance

Technické služby Osečná hledají zaměstnance na pozici: Obsluha čištírny odpadních vod

Nabízíme:

 • dohodu o provedení práce (max. 300 h/rok)
 • pracovní dobu dle dohody ( max. 2 h/den), vhodné jako přivýdělek
 • odměna 120,– Kč/h
 • vše potřebné Vás naučíme
 • místo výkonu práce: Osečná, Českolipská 189, ČOV Osečná
 • nástup od 1. 12. 2017, možnost ihned

Požadujeme:

 • základní znalosti s PC
 • schopnost zvládat fyzickou a manuální práci
 • spolehlivost
 • samostatnost
 • vstupní lékařskou prohlídku

Bližší informace o pracovní pozici: Dana Sucharová, Tel.: 605 733 286, E-mail: technickesluzby@osecna.cz

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 26. listopadu 2017

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat ve čtvrtek 30. listopadu 2017 od 18.30 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Osečná – dostavba II.etapy kanalizace“
 3. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Obnova vstupní brány a výměna předního oplocení na hřbitově v Druzcově“
 4. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Restaurování kříže v obci Druzcov z roku 1874“
 5. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Restaurování kříže na naučné stezce K Pramenům“
 6. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Tělocvična ZŠ Osečná“
 7. Schválení akce „Pokládka kabelů veřejného osvětlení“
 8. Schválení prodloužení nájemní smlouvy s Irenou Hauzrovou na byt č.S1 v bytovém domě v Lázních Kundraticích, U Křížku 165
 9. Schválení prodloužení nájemní smlouvy s Martinem Běhalem na byt č.11 v bytovém domě v Lázních Kundraticích, U Křížku 166
 10. Schválení přidělení bytu 2+1 (byt č.14) v panelovém domě v Lázních Kundraticích, U Křížku 165
 11. Projednání Rozpočtového opatření města Osečná č. 14/2017
 12. Schválení Rozpočtového opatření města Osečná č. 15/2017
 13. Projednání návrhu rozpočtu města Osečná na rok 2018
 14. Projednání návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019–2020
 15. Schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o nájmu a provozování kanalizace a ČOV
 16. Projednání Rozpočtového opatření Technických služeb Osečná
 17. Projednání Rozpočtových opatření ZŠ a MŠ Osečná
 18. Schválení žádosti ZŠ a MŠ Osečná – dar od města Ralsko a obce Janův Důl
 19. Schválení Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. OLP/3236/2017
 20. Schválení Prohlášení zástupců obce k zákonu č.159/2006 Sb., o střetu zájmů
 21. Projednání koupě částí pozemků parc.č. 108/1 a 620/5 v k.ú. Osečná
 22. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích parc.č.278, 791, 793, 792, 329/1, 863/1, 873/4, 873/1, 873/2, 800/1, 863/5, 38/2 a 320/4 v k.ú. Osečná
 23. Projednání prodeje části pozemku parc.č. 29/1 v k.ú. Zábrdí u Osečné
 24. Projednání prodeje pozemku parc.č. 11/2 v k.ú. Rozstání pod Ještědem
 25. Projednání prodeje pozemku parc.č. 207/4 v k.ú. Osečná
 26. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích parc.č. 873/1 a 863/1 v k.ú. Osečná
 27. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku parc.č. 783/2 v k.ú. Osečná
 28. Různé
 29. Diskuse

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 22. listopadu 2017

Město Stráž pod Ralskem - vedoucí finančního odboru MěÚ

Spřátelené město Stráž pod Ralskem vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici vedoucí finančního odboru Městského úřadu Stráž pod Ralskem, vícero v příloze.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 22. listopadu 2017

ZŠ a MŠ Osečná - návrh rozpočtu na rok 2018

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 13. listopadu 2017

ZŠ a MŠ Osečná - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2019 - 2020

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 13. listopadu 2017

Technické služby Osečná - návrh rozpočtu na rok 2018

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 13. listopadu 2017

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2017, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.