česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Plamínci sesbírali starý železný šrot po městě a za odměnu pojedou na tajné výlety
11. listopadu 2017, autor: Jiří Hauzer

Plamínci sbírali železný šrot V sobotu 11. listopadu 2017 uspořádal sbor mladých hasičů za pomoci dospělých kolegů podzimní sběr železného šrotu.

Na základě výzev mladých hasičů připravili osečenští občané hromádky starého železa před své domy. Plamínci tyto hromádky, někdy i pořádné hromady, sbírali a nakládali na traktor.

„Celkem jsme nasbírali 8,8 tun starého železa. Výtěžek z tohoto sběru půjde na celoroční provoz mladých hasičů, dokoupení potřebných věcí (výstroj, výzbroj) a tajné výlety. Tento sběr jsme také uskutečnili proto, že je to jeden z povinných bodů celorepublikové soutěže HRY PLAMEN, které se každým rokem účastníme.“ uvedla velitelka Plamínků Lenka Chlupáčková.

Oltář sv. Jana Nepomuckého v našem kostele je opět v plném lesku
11. listopadu 2017, autor: Jiří Hauzer

Města Osečná dokončilo restaurování bočního oltáře sv. Jana Nepomuckého v kostele sv. Víta v Osečné, který byl v havarijním stavu. Oltář byl silně napaden dřevokazným hmyzem, některé části jako řezby či plastiky držely pohromadě jen díky polychromii, povrchová úprava byla degradována, zlacení a stříbření bylo poškozené, řezby byly polámané a některé části dokonce chyběly.

Oltář byl v pondělí 19. června 2017 demontován a odvezen do restaurátorského ateliéru. Zde bylo provedeno očištění od hrubých nečistot, sanace všech částí, petrifikace, truhlářské opravy a překlížení konstrukčních spojů, vyklížení prasklin a vytmelení, oprava polychromie, dořezby a zlacení a stříbření plátkovým zlatem a stříbrem. V úterý 10. října 2017 byl oltář převezen zpět na místo, kompletace proběhla částečně v tentýž den, dokončena byla ve středu 25. října 2017. Finální retuš proběhla ve čtvrtek 26. října 2017.

„Oltář byl ještě nedávno v žalostném stavu a dokonce se společně s památkáři diskutovalo, zda se do náročného restaurátorského zásahu pouštět. V současnosti je však již oltář, díky značnému úsilí jednoho místního nadšence, opět v plném lesku. V dalších letech bychom chtěli postupně pokračovat v restaurátorských pracích a jako první by měly přijít na řadu vstupní dveře“, uvedl starosta města Jiří Hauzer.


Něco málo o oltáři:

Boční oltář je z období vrcholného baroka. V 19. století proběhla razantnější oprava oltáře, kdy se z barokního oltáře zachovala socha sv. Jana Nepomuckého, dřevořezby, sloupy s hlavicemi a patkami, nicméně konstrukce oltáře byla téměř celá v této době vyměněna. Oltář se skládá z predely, menzy, tarbenáklu a retabula. Oltář zdobí socha světce, kterému je oltář zasvěcen – sv. Jan Nepomucký, který je zpodoben dle tradiční ikonografie. Světec stojí v esovitém kontrapostu se zatížením na pravou nohu, je oděn v tradičním kněžském rouchu – klerice a rochetě, na ramenou mu spočívá plášť – almuce. Světec je zpodoben se svými klasickými atributy, palmetou v pravé ruce a křížem s postavou ukřižovaného Ježíše v levé ruce. Kolem hlavy má sv. Jan Nepomucký svatozář s pěti šesticípými hvězdami.


Povinná publicitaProjekt „Restaurování bočního oltáře sv. Jana Nepomuckého v kostele sv. Víta v Osečné“ podpořil Liberecký kraj.


Celoroční činnost mladých hasičů byla podpořena dotačním fondem Libereckého kraje
10. listopadu 2017, autor: Jiří Hauzer

Sbor mladých dobrovolných hasičů Osečná získal na celoroční činnost mládeže dotaci. Ta byla poskytnuta z dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Požární ochrana, program Podpora SHČMS Libereckého kraje. Z dotace se podařilo nakoupit vzduchovku, ruční džberovou stříkačku a materiál na výrobu regálu do hasičské zbrojnice. Z dotace bylo také uhrazeno startovné za hasičské soutěže.


Povinná publicitaProjekt „Celoroční činnost mládeže“ podpořil Liberecký kraj.


Setkání zastupitelů obcí Osečná, Markersdorf a Krotoszyce
3. listopadu 2017, autor: Jiří Hauzer

Setkání zastupitelů obcí Osečná, Markersdorf a Krotoszyce Dne 3. listopadu 2017 proběhlo v Osečné mezinárodní setkání zastupitelů z Osečné (CZ), Markersdorfu (DE) a Krotoszyc (PL). Přivítání proběhlo v aule na Radnici. Po úvodním slovu starosty města Jiřího Hauzera proběhla prezentace zaměřená na představení našeho městečka, zrealizované projekty za uplynulé období, současně realizované projekty a projekty připravované. Nechyběl ani námět na vybudovaní společné lavičky přátelství.

Po diskusi následovala prohlídka města. V úprku navštívili kostel sv. Víta, nově vybudované zázemí pro údržbu města, areál základní školy, tisícileté Kotelské lípy a areál Lázní Kundratic a.s.. Celá prohlídka byla pak zakončena na tvrzi Krassa společným obědem.Povinná publicita Akce byla součástí projektu Osečná – Markersdorf – společně a přeshraničně, ERN-0532-CZ-31.08.2017 pod­pořeného Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa. 

Silný vítr páchal škody i v Osečné
29. října 2017, autor: Jiří Hauzer

Meteorology předpovídány silný vítr tuto neděli zasáhl ve velké intenzitě okolí Osečné. Větrné poryvy polámaly řadu zdravých a vzrostlých stromů v našich lesích. Drobné škody způsobily i na budovách. Na kostele sv. Víta se uvolnil měděný plech z věže a na bytovém domě čp. 165 a čp. 166 v Lázních Kundraticích došlo rovněž k částečnému uvolnění krytiny střechy. V obci Kotel došlo pádem polámaných a spadlých stromů k poškození mobiliáře a nově vybudovaného zábradlí tamní vodní nádrže. 

Naše komunikace a krajské silnice jsou ještě nyní znečištěné na krajnicích zbytky větví. Rovněž hladina řeky Ploučnice v neděli večer vystoupala na 1. povodňový stupeň.

Naše občany i lázeňské hosty však nejvíce omezil výpadek elektrické energie, jehož dodávka byla obnovena v některých našich částech až v pondělí večer.

ZŠ a MŠ Osečná - tradiční podzimní sběr
25. října 2017, autor: Jiří Hauzer

Sběr 2017 Ve středu 25. října 2017 uspořádala ZŠ a MŠ Osečná tradiční podzimní sběr starého papíru, léčivých bylin, kaštanů, žaludů, PET lahví, pomerančové a citronové kůry a vysloužilých elektrospotřebičů.

Fotostřípky z tohoto celodenního sběru pro Vás zaznamenal Mgr. Miroslav Lát.


Nová prodejna SIPRON
24. října 2017, autor: Jiří Hauzer

SIPRON Na Svatovítském náměstí v Osečné byla otevřena nová prodejna SIPRON, která nabízí široký sortiment zboží – ruční nářadí pro dům, dílnu i zahradu, barvy, tmely a lepidla, kuchyňské potřeby, drogistické a hygienické potřeby, krmivo pro zvířata, cigarety, hračky, papírenské zboží a různé další výrobky. Otevírací doba je v pondělí až pátek od 8.00 do 16.30 hodin, v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin.

Těšíme se na Vaší návštěvu.


< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2017, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.